Vă recomandăm să citiți Regulamentul Competiției înainte de a vă înscrie!

REGULAMENT MARATONUL “VALEA PRAHOVEI”

1. Generalități

Maratonul “Valea Prahovei”, denumit în continuare MVP, este o competiție sportivă de alergare organizată de Clubul de Turism și Arte Escamonde în perioada 19-20 octombrie 2019. Competiția își propune susținerea și promovarea alergării în aer liber și a unui stil de viață echilibrat și sănătos.

Regulamentul oficial se va aplica tuturor concurenților care iau parte la eveniment, fiind întocmit conform legislației din România.

Prin înregistrarea și participarea la competiție, fiecare concurent acceptă respectarea tuturor condițiilor și termenilor din prezentul regulament.

⚠ Este recomandată atenția sporită pe toată durata desfășurării competiției.

2. Curse

Competiția “Maratonul Valea Prahovei” organizează următoarele curse:
Maraton – 42 km
Semimaraton Individual – 21 km
Semimaraton Ștafetă – 21 km (10.5 km x 2 – echipă de 2 participanți)
Cros – 10.5 km
Cursa familiei – 5 km

MVP utilizează ca traseu de concurs drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice amenajate și neamenajate, pajiști și păduri etc.

Traseele din cadrul competiției sunt descrise în fiecare secțiune dedicată.

⚠ Fiecare cursă va fi organizată dacă sunt minimum 10 participanți înscriși.

3. Înscriere

Înscrierea se face prin completarea formularului prezent pe acest website.

După înscriere, numele, cursa, categoria, echipa și starea de validare se înregistrează automat în lista de participare.

Confirmarea plății se va face automat pentru plățile cu cardul, prin intermediul platformei de înscrieri. Confirmarea plății prin transfer bancar poate dura între 1 și 10 zile lucrătoare.

⚠ Nu este permisă înscrierea unui concurent la mai multe probe care au loc concomitent.

⚠ La cursa familiei, este obligatorie înscrierea a cel puțin 2 participanți, dintre care, cel puțin unul trebuie să fie adult. La această cursă se pot înscrie maximum 2 adulți și 3 copii/familie înscrisă.

Copiii care nu au împlinit 16 ani participă gratuit la cursa familiei, însă trebuie înscriși individual pentru a putea beneficia de kit-ul de participare.

Declarația pe propria răspundere

Participarea la MVP se face pe propria răspundere. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, concurentul își asumă faptul că este clinic sănătos și nu suferă de nicio afecțiune care i-ar putea interzice depunerea unui efort susținut.

⚠ Minorii pot participa doar cu acordul scris al ocrotitorul legal (cel puţin unul dintre părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoştinţă regulamentul şi cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării și adeverință eliberată de către medic, cu mențiunea că sunt apți pentru efort fizic și pot participa la semimaraton/maraton/cros montan, în funcție de situație. Acordul părinților se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere sau la ridicarea kitului, alături de concurent.

Participanții vor primi declarația pe propria răspundere pe e-mail în momentul confirmării plății, dar se poate descărca și de aici pentru persoanele majore și de aici pentru minori.

⚠ Completarea și depunerea declarației pe proprie răspundere este obligatorie în momentul ridicării kit-ului de concurs, participarea nefiind posibilă fără această declarație.

Organizatorii MVP sunt achitați de orice răspundere în cazul eventualelor accidentări sau a altor probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției. Participanții la eveniment își asumă cheltuielile în cazul transportului către o unitate medicală specializată.

Fiecare participant este responsabil pentru propria siguranță și securitate, de aceea este recomandată încheierea unei asigurări în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive. Participanţii au obligaţia de a respecta instrucţiunile organizatorilor şi ale voluntarilor de pe traseu.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului. Acestea vor fi strânse de voluntari și aduse la cutia cu Obiecte Pierdute.

4. Premii

Se vor face clasamente pentru probele de maraton, semimaraton, cros și semimaraton ștafetă.

Cronometrarea se face la secundă. Va câștiga concurentul care va ajunge în cel mai scurt timp la sosire, după parcurgerea integrală a traseului, respectând regulile prezentului Regulament.

Premii în bani

Maraton, Semimaraton, Cros: Open feminin și masculin separat – primii 3 concurenți
Semimaraton Ștafetă – primele 3 echipe.

Premiile în bani se vor acorda în funcție de numărul de participanți înscriși la fiecare probă (minim 50 / probă), conform tabelului de mai jos. În cazul în care numărul de participanți de la o cursă este sub 50, premiile oferite vor fi doar în produse. Numărul de participanți pentru acordarea premiilor la fiecare probă trebuie să fie minimum 5 – masculin și feminin separat, iar numărul de concurenți înscriși la o probă trebuie să fie minimum 10 pentru organizarea acesteia (masculin + feminin), în caz contrar, cursa respectivă va fi anulată.

⚠ În cazul în care numărul de participanți de la o categorie de vârstă este sub 5, categoria respectivă va fi comasată cu cea precedentă.

*premiile se oferă pe echipă

⚠ Premiile în bani se plătesc exclusiv online, prin ordin de plată, în contul titularului din contul Escamonde, până la data de 15 Noiembrie 2019.

Premii în produse

Se oferă primilor 5 concurenți de la următoarele categorii de vârstă, feminin și masculin separat:

– 16-29 ani
– 30-39 ani
– 40-49 ani
– 50-59 ani
– 60+ ani.

5. Desfășurarea competiției

Traseele din cadrul MVP vor fi marcate și supravegheate de către organizatori și voluntari, din punctele de control. În punctele cheie vor exista marcaje suplimentare și voluntari care vor direcționa concurenții.

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizatori şi anunţate pe site-ul competiţiei. Punctul de start este comun pentru toate cursele și probele de concurs și va fi amplasat în tabăra evenimentului.

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului, iar cipul de cronometrare este fixat pe spatele numărului de concurs. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

Timp limită pentru fiecare cursă competitivă:
– maraton – 8 ore
– semimaraton – 6 ore
– cros – 3 ore

Concurenții care nu se încadrează în timpul limită impus, vor fi opriți din cursă pentru propria lor siguranță și vor trebui să se întoarcă în tabără însoțiți de organizatori sau voluntari.

Ședința tehnică va avea loc vineri, 18 octombrie 2019, la ora 20:00.

6. Siguranță

Pe parcursul concursului nu va fi restricționată circulația rutieră pe porțiunile de drum deschise traficului rutier. De asemenea pe traseul concursului se pot întâlni alte autovehicule, turiști, animale. Participanții sunt obligați să respecte regulile de bună conduită în trafic impuse de lege.

Orice accident în care sunt implicați participanții de la MVP, survenit în timpul desfășurării concursului, din cauza nerespectării Regulamentului și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

Participanții la MVP sunt responsabili pentru parcurgerea cursei în siguranță, organizatorii nu își asumă nici un fel de obligație în cazul în care un concurent se rănește sau se accidentează sau apar alte consecințe din cauza participării la acest concurs.

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

7. Echipament

– pantofi de alergare
– ținută sportivă (pantaloni / fustă/ colanți, tricou de alergare)
– număr de concurs cu cip de cronometrare

8. Puncte de control și de alimentare

Pe parcursul traseului vor fi puncte de control și alimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, zahăr și diverse produse alimentare.

Punctele de control și punctele de alimentare vor fi marcate corespunzător și vor fi vizibile. Vor exista și posturi mobile sau neanunțate.

În fiecare punct de control/alimentare, vor exista minimum 2 voluntari care vor coordona buna desfășurare a activităților din aceste puncte.

Pe traseul maratonului vor exista 7 posturi de alimentare și de control.

Pe traseul semimaratonului vor exista 3 posturi de alimentare și de control.

Pe traseul cros-ului va exista un post de alimentare și de control.

9. Taxe de participare

Se plătesc în momentul înscrierii online, pentru a putea fi confirmată rezervarea locului în cadrul evenimentului, iar cuantumul acestora diferă în funcție de data înscrierii în competiție, conform tabelului de mai jos:

*taxa se plătește pe echipă.
**adulți sunt considerate persoanele în vârstă de cel puțin 16 ani.

⚠ Copiii care nu au împlinit 16 ani participă gratuit la cursa familiei, însă trebuie înscriși individual pentru a putea beneficia de kit-ul de participare.

Persoanele cu domiciliul în localitatea Breaza (și localitățile componente: Breaza de Sus, Frăsinet, Gura Beliei, Irimești, Nistorești, Podu Corbului, Podu Vadului, Surdești și Valea Târsei), beneficiază de 50% reducere, aplicată la taxa de înscriere.

Pentru cursele Maraton, Semimaraton individual și Cros, reducerea se aplică automat, în formularul de înscriere prin bifarea câmpului “Sunt localnic”.
Reducerea se aplică traseului Semimaraton Ștafetă prin selectarea în câmpul “Suntem localnici” opțiunea “Un singur membru” sau “Ambii membri”, în funcție de situație.

La cursa familiei, reducerea de 50% se aplică pentru întreaga familiei, dacă cel puțin unul dintre adulții înscriși este localnic.

Dovada calității de localnic se va face în momentul ridicării kit-ului de concurs, prin prezentarea cărții de identitate.

⚠ În cazul în care nu se poate face dovada calității de localnic, ridicarea kitului de concurs și participarea la competiție vor fi posibile numai cu achitarea diferenței de taxă de participare redusă inițial, cash.

În cazul neparticipării, taxa nu se returnează. În cazul anulării compețiției din motive care nu depind de organizatori, taxele nu se returnează.

Organizatorii nu vor suporta în niciun fel costurile adiacente ale participanţilor (transport, cazare).

Este acceptat transferul înscrierii către o altă persoană fără taxă suplimentară, printr-o cerere trimisă pe e-mail, la adresa contact@maratonulvaleaprahovei.ro până la data de 6 octombrie 2019. Transferul înscrierii se poate face o singură dată.

Participanții se pot înscrie online până la data de 6 octombrie 2019. Înscrierea în ziua evenimentului se poate face numai cu condiția achitării unei taxe suplimentare, în valoare de 20 RON.

Pentru emiterea unei facturi, plata se va face doar prin transfer bancar, utilizând următoarele detalii:
Nume beneficiar: Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiesti
IBAN: RO17BRDE300SV22677143000
Strada Gilortului, nr. 1B, Ploiești
CIF: 18405600
Detalii plată: Înscriere MVP – nume prenume participant.

Solicitarea facturii se va face printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail contact@maratonulvaleaprahovei.ro, în care vor fi menționate toate detaliile fiscale necesare emiterii facturii: beneficiar, C.U.I., Nr. Înreg. Reg. Comerțului, adresă.

Contra cost se poate achiziționa tricou tehnic, la prețul de 50 lei.

10. Kituri

Kit concurs (curse competitive):
– număr de concurs
– cip pentru cronometrarea electronică
– hartă
– acces la punctele de alimentare (apă și izotonice, fructe, ciocolată, alune, stafide)
– medalie de finisher
– diplomă de participare
– plăcuță din lemn gravată cu sigla maratonului
– 2 vederi
– magnet cu sigla maratonului
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Kit pentru cursa familiei (primit de fiecare adult înscris):
– număr de concurs
– hartă
– acces la punctul de alimentare din zona start-finish
– medalie de finisher
– diplomă de participare
– plăcuță din lemn gravată cu sigla maratonului
– 2 vederi
– magnet cu sigla maratonului
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Kit gratuit oferit copiilor (pentru cursa familiei):
– număr de concurs
– acces la punctele de alimentare din zona start-finish (apă și izotonice, fructe, ciocolată, alune, stafide)
– medalie finisher
– o vedere
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Kiturile se pot ridica de la:

1. Escamonde Ploiești – Strada Gilortului, nr. 1B, Ploiești, în perioada 14-17 octombrie 2019, in intervalul orar 10:00 – 22:00.

2. Centrul de informare Breaza – Strada Republicii, nr. 80B, Breaza, în data de 18 octombrie 2019, in intervalul orar 10:00 – 18:00.

3. Din tabăra concursului în zilele de 18 și 19 octombrie 2019, cu cel puțin o oră înainte de începerea cursei respective.

Pentru ridicarea kit-ului de concurs, persoana va prezenta un act de identitate (pașaport, carte de identitate sau permis de conducere) și declarația pe propria răspundere semnată.

⚠ Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin poștă sau curier.

11. Program

Vineri, 18 octombrie 2019

14:00 – Deschiderea taberei și așteptarea participanților
15:00 – 24:00 – Ridicare kituri
20:00 – Ședință tehnică
22:00 – Stingerea în tabără

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

06:00 – Deșteptarea
06:30 – 08:00 – Ridicare kituri Maraton
07:30 – 09:00 – Ridicare kituri Semimaraton / Semimaraton Ștafetă
08:00 – 10:00 – Ridicare kituri Cros

09:00 – Start Maraton

10:00 – Start Semimaraton / Semimaraton Ștafetă

11:00 – Start Cros

11:00 – 13:00 – Ridicare kituri Cursa Familiei
13:00 – 15:00 – Înscrieri pentru Cursa Copiiilor

14:00 – Cursa Familiei
16:00 – Cursa Copiilor

18:00 – Premierea tuturor curselor
19:00 – Petrecere la foc de tabără.

Duminică, 20 octombrie 2019

08:00 – Deșteptarea
10:00 – 13:00 – Igienizarea și eliberarea taberei.

12. Retragerea / Abandonul / Descalificarea

Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accidentare se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start-finish.

Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue traseul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau în zona de start/finish, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

Organizatorii pot interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant, dacă acesta prezintă o stare de epuizare fizică sau psihică, ori se află în stare de ebrietate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica un participant în următoarele cazuri:

– s-a accidentat după start,
– a ratat un punct de control,
– a pierdut numărul de concurs,
– a pierdut cipul de cronometrare,
– a scurtat traseul de concurs în mod intenționat,
– nu dă dovadă de comportament fair-play față de ceilalți concurenți,
– aruncă gunoaie pe traseu,
– nu respectă indicațiile organizatorilor și ale persoanelor autorizate.

13. Cazuri de forță majoră / Protejarea Mediului / Diverse

În funcție de condițiile meteo nefavorabile sau evenimente neprevăzute, pot apărea schimbări care vor fi anunțate de către organizatori, în timp util, pe toate canalele de comunicare: e-mail, pagina de facebook, site-ul competiției.

Schimbarea vremii sau a condițiilor traseului pot determina modificarea timpului limită de sosire în posturile de control.

⚠ Organizatorii își rezervă dreptul de a anula/amâna cursa în cazuri excepționale cu condiția ca toți participanții să fie anunțați în prealabil.

Protejarea mediului

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate. Participanții care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
În tabăra MVP, gunoiul se va depozita selectiv, în tomberoanele special amenajate. Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers!

14. Reclamații / Contestații

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în decurs de o oră de la închiderea oficială a cursei în zona de start-finish a evenimentului.

Prin înscriere, plată și participare, fiecare concurent confirmă că a citit și a acceptat condițiile de participare și regulile din prezentul regulament. Orice solicitare care contravine prezentului regulament, nu va fi luată în considerare.

15. Suporteri:

Nu este permis suporterilor și spectatorilor să însoțească participanții în cursă. De asemenea, este interzis ajutorul de orice fel din exterior, excepție făcând punctele de control/alimentare, de unde participanții pot primi alimente și băuturi energizante și de la suporteri și spectatori. Spațiul va fi delimitat și marcat de organizatori.

Pe durata cursei fiecare participant trebuie să își care singur echipamentul și este interzis să primească ajutor din exterior.

Organizatorii pot penaliza/descalifica participanții ai căror suporteri nu respectă aceste reguli.

Vă mulțumim pentru timpul acordat citirii prezentului regulament și vă așteptăm la eveniment!

Echipa Escamonde.

Vă recomandăm să citiți Regulamentul Competiției înainte de a vă înscrie!

REGULAMENT MARATONUL “VALEA PRAHOVEI”

Generalități

Maratonul “Valea Prahovei”, denumit în continuare MVP, este o competiție sportivă de alergare organizată de Clubul de Turism și Arte Escamonde în perioada 19-20 octombrie 2019. Competiția își propune susținerea și promovarea alergării în aer liber și a unui stil de viață echilibrat și sănătos.

Regulamentul oficial se va aplica tuturor concurenților care iau parte la eveniment, fiind întocmit conform legislației aplicabile pe teritoriul României.

Prin înregistrarea și participarea la competiție fiecare concurent acceptă respectarea tuturor condițiilor, prevederilor și termenilor din prezentul regulament.

Concursul MVP este o manifestare sportivă pentru amatori și profesioniști, a cărei desfășurare este posibilă exclusiv datorită taxelor, contribuțiilor și sponsorizărilor.

Competiția se adresează atât persoanelor care au împlinit 18 ani și sunt apte din punct de vedere fizic, cât și minorilor în vărstă de cel puțin 16 ani, care pot participa doar cu acordul în scris al părinților sau al tutorelui legal (acesta poate fi descărcat de aici).

Nu este permisă înscrierea unui concurent la mai multe probe care au loc concomitent.
Maratonul „Valea Prahovei” utilizează ca traseu de concurs drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice amenajate și neamenajate, pajiști și păduri, prin localități și împrejurimi.

⚠ Este recomandată atenția sporită pe parcursul desfașurării competiției.

Declarația pe propria răspundere
Participarea la Maratonul „Valea Prahovei” se face pe propria răspundere. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, concurentul își asumă faptul că este clinic sănătos și nu suferă de nicio afecțiune care i-ar putea interzice depunerea unui efort susținut.

Organizatorii MVP sunt achitați de orice răspundere în cazul eventualelor accidentări sau a altor probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției. Participanții la eveniment își asumă cheltuielile în cazul transportului către o unitate medicală specializată.

Fiecare participant este responsabil pentru propria siguranță și securitate, de aceea este recomandată încheierea unei asigurări în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive (variante pentru asigurări găsiți aici). Participanţii au obligaţia de a respecta instrucţiunile organizatorilor şi ale voluntarilor de pe traseu.

În cazul minorilor, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, părinții/tutorele legal declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului la competiție și își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în desfășurarea evenimentului.

⚠ Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului. Acestea vor fi strânse de voluntari și aduse la cutia cu Obiecte Pierdute.

Cursele organizate în cadrul maratonului sunt:
Maraton – aprox. 42km
Semimaraton – aprox. 21km
Semimaraton Ștafetă – 10.5km x2 (echipe de câte 2 participanți)
Cros – 10.5 km
Cursa familiei – 5km

⚠ Fiecare cursă va fi organizată dacă sunt minim 10 participanți înscriși.

Clasamente:
Se vor face clasamente pentru probele de maraton, semimaraton, cros și semimaraton ștafetă.
Cronometrarea se face la secundă. Va câștiga concurentul care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de sosire, după parcurgerea integrală a traseului.

În cazul în care 2 concurenți ajung la finish în același timp, unul va fi premiat pentru locul a, iar celălalt pentru locul a+1.

Premierea se va face în funcție de numărul de participanți înscriși la fiecare cursă, după cum urmează:

Premii în bani:
Maraton, Semimaraton, Cros: open feminin și masculin separat – primii 3 concurenți
Semimaraton Ștafetă – primele 3 echipe

⚠ Premiile în bani se vor acorda în funcție de numărul de participanți înscriși la fiecare probă (minim 50/ cursă). În cazul în care numărul de participanți de la o cursă este sub 50, premiile oferite vor fi doar în produse. Numărul de participanți pentru acordarea premiilor la fiecare probă trebuie să fie minim 5 – masculin și femini separat, iar numărul de concurenți înscriși la o probă trebuie să fie minim 10 pentru organizarea acesteia (masculine + feminin), în caz contrar, cursa respectivă va fi anulată.


*premiile se oferă pe echipă

⚠ Premiile în bani se plătesc exclusiv online prin ordin de plată în contul titularului din contul C.T.A. Escamonde până la data de 15 Noiembrie 2019.

Premii în produse pentru primii 5 concurenți de la urmatoarele categorii de vârstă, feminin și masculin separat: 16-29 de ani, 30-39 de ani, 40-49 de ani, 50-59 de ani, +60 de ani.
În cazul în care numărul de participanți de la o categorie de vârstă este sub 5, categoria respectivă va fi comasată cu cea precedentă.

⚠ Premiile în produse vor fi afișate pe site-ul oficial imediat ce vor fi stabilite.

Traseele din cadrul competiției sunt descrise în secțiunea dedicată.

Desfășurarea competiției:
Traseele din cadrul MVP vor fi marcate și supravegheate de către organizatori, din punctele de control. În punctele cheie vor exista marcaje suplimentare și voluntari care vor direcționa concurenții.

Posturi de control și de alimentare:
Pe traseul maratonului vor exista 7 posturi de alimentare și de control.
Pe traseul semimaratonului vor exista 3 posturi de alimentare și de control.
Pe traseul cros-ului va exista un post de alimentare și de control.

Taxa de participare
Se plătește în momentul înscrierii online pentru a putea fi confirmată rezervarea locului în cadrul evenimentului și diferă pentru fiecare cursă în parte, după cum urmează:

*taxa se plătește pe echipă 

**adulți sunt considerate persoanele în vârstă de cel puțin 16 ani

⚠ Copiii în vârstă de până la 15 ani, inclusiv, participă gratuit la cursa familiei, însă trebuie înscriși individual pentru a putea beneficia de kit-ul de participare oferit.

În cazul neparticipării, taxa nu se returnează. În cazul anulării din motive care nu depind de organizatori, taxa de înscriere nu se returnează.
Organizatorii nu vor suporta în niciun fel costurile adiacente ale participanţilor (transport, cazare). Este acceptat transferul înscrierii către o altă persoană fără taxă suplimentară, prin doua moduri:
– de fiecare participant în parte, direct din platforma de înscrieri, până la data de 6 octombrie 2019.
– printr-o cerere trimisă pe e-mail, la adresa contact@maratonulvaleaprahovei.ro până la data de 6 octombrie 2019. Transferul înscrierii prin această metodă se poate face o singură dată.

Participanții se pot înscrie online până la data de 6 octombrie 2019. Participanții se pot înscrie în ziua evenimentului numai cu condiția achitării unei taxe suplimentare, în valoare de 20 RON.

Kitul de concurs conține (curse competitive):
– medalie de finisher
– diplomă de participare
– număr de concurs
– cip pentru cronometrarea electronică
– plăcuță din lemn gravată cu sigla maratonului
– hartă
– acces la punctele de alimentare (apă și izotonice, fructe, ciocolată, alune, stafide)
– 2 vederi
– magnet cu sigla maratonului
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Kit oferit pentru cursa familiei (primit de fiecare adult înscris):
– medalie de finisher
– diplomă de participare
– număr de concurs
– plăcuță din lemn gravată cu sigla maratonului
– hartă
– acces la punctul de alimentare din zona start-finish (apă și izotonice, fructe, ciocolată, alune, stafide)
– 2 vederi
– magnet cu sigla maratonului
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Kit oferit gratuit copiilor pentru cursa familiei:
– medalie finisher
– număr de concurs
– acces la punctele de alimentare din zona start-finish (apă și izotonice, fructe, ciocolată, alune, stafide)
– o vedere
– acces la petrecerea câmpenească (o masă caldă după concurs)

Contra cost se pot achiziționa:
– tricou bumbac
– tricou sintetic

Program:
Pentru ridicarea kit-ului de participare concurenții vor trebui să se prezinte la:
1. Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești – Strada Gilortului 1B, Ploiești, Prahova în perioada 14-17 octombrie 2019.
2. Centrul de informare și promovare turistică Breaza – Strada Republicii 80B, Breaza, Prahova în data de 18 octombrie 2019.
3. In zona start-finish a concursului în data de 19 octombrie 2019, cu cel puțin o oră înainte de începerea cursei respective.

Pentru a intra în posesia kit-ului de concurs, persoana va prezenta un act de identitate (pașaport, carte de identitate sau permis de conducere) și declarația pe propria răspundere semnată care se poate descărca de aici. Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin poștă sau curier.

Ședința tehnică
Va avea loc vineri 18 octombrie 2019 la orele 19:00.

Startul
În funcție de condițiile meteo nefavorabile sau evenimente neprevăzute, pot apărea schimbări care vor fi anunțate de către organizatori în timp util pe site-ul oficial. Schimbarea vremii sau a condițiilor traseului pot determina modificarea timpului limită de sosire în posturile de control.

Timp limită pentru fiecare cursă competitivă:
– maraton 8 ore
– semimaraton 6 ore
– cros 3 ore

Concurenții care nu se încadrează în timpul limită impus vor fi opriți din cursă pentru propria lor siguranță și vor trebui să se întoarcă la finish însoțiți de organizatori sau voluntari.

Proceduri de concurs
Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului, iar cipul de cronometrare este fixat pe spatele numărului de concurs. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizatori şi anunţate pe site-ul competiţiei. Punctul de start va fi publicat pe pagina oficială a evenimentului în cel mai scurt timp.

Retragerea din concurs / Abandonul
Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accidentare se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start-finish. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue traseul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau în zona de start/finish, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

Organizatorii pot interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta prezintă o stare de epuizare fizică sau psihică, ori se află în stare de ebrietate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica un participant în următoarele cazuri:
Participantul:
– s-a accidentat dupa start
– a ratat un punct de control
– a pierdut numărul de concurs
– a pierdut cipul de cronometrare
– a scurtat traseul de concurs în mod intenționat
– nu dă dovadă de comportament fair-play față de ceilalți concurenți
– aruncă gunoaie pe traseu
– nu respectă indicațiile organizatorilor și ale persoanelor autorizate

Protejarea mediului înconjurător
Este strict interzisă aruncarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate. Participanții care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

Echipament obligatoriu
– pantofi de alergare
– ținută sportivă (pantaloni / fustă/ colanți, tricou de alergare)
– număr de concurs cu cip de cronometrare

Reclamaţii / Contestaţii
Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în decurs de o oră de la închiderea oficială a cursei în zona de start-finish a evenimentului.

Prin înscriere, plată și participare, fiecare concurent confirmă că a citit și a acceptat condițiile de participare și regulile din prezentul regulament. Orice solicitare care contravine prezentului regulament, nu va fi luată în considerare.